Monday, August 03, 2015

 

Van harte nodigen wij, het team van Leiderschap in Bewustwording, u uit om deel te nemen aan onze nieuwe creatie. Onze missie is het toelaten, herkennen en erkennen van kennis, intelligentie en wijsheid dat die ons tot menselijk wezen maakt. Onze cursus Leiderschap in Bewustwording staat voor het bewust worden van het nieuwe denken en vooral denken voorbij de geijkte paden. Ontdekken en toepassen van Universele Wetten en bij te dragen aan ieders leven zodat wij samen een gelukkig en vredig bestaan creëren.

In dit komende, nieuwe seizoen 2013/2014 kunnen wij u een bijzondere reeks ontmoetingen met bezielde personen aanbieden. We beginnen met verbonden communiceren onder leiding van Jan van Koert. Daarna zal Arnoud de Waij ons meenemen op weg naar onderscheid en bewustzijn. Natasja Frowijn zal ons kennis laten maken met engelen en ons bewustmaken van de rol die zij in ons leven kunnen spelen bij onze zoektocht naar het geluk in onszelf. Robert la Boresa zal dat geluk verwoorden vanuit het verlangen naar Eenheid via de mystiek van de Kabbala. Jan de Dood brengt een toepassing van de Universele Wetten in de praktijk mee. En ten slotte zal Marieke de Vrij deze reeks op een voor haar geëigende wijze afsluiten.

Evenals voorafgaande jaren zal de cursus totaal € 75 bedragen. Echter dit jaar is dat inclusief vijf extra bijeenkomsten.Steeds een week na onze ontmoeting met uitzondering van de bijeenkomst op 10 december. Indien u voor aparte avonden boekt bedragen de kosten € 15 per avond.  De rode draad van deze bijeenkomsten is het thema van verbonden zijn in communicatie. Hoe stellen we ons dat voor? Elke bijeenkomst zal beginnen met meditatie en we zullen oefeningen doen met elkaar om tot verbonden communicatie te komen. De basis ervan is tot contact te komen en te luisteren naar elkaar. Vervolgens zal er ruimte zijn voor de nabespreking over de achter ons liggende bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is een bijdrage aan elkaar te leveren en delen in de kennis die aanwezig is. Uw aanwezigheid en van uw vrienden wordt zeer op prijs gesteld.
 
Het is wel van belang dat u zich voor onze avonden aanmeldt. Zowel in Slot Schagen als in M18 is de ruimte beperkt en reserveringen hebben voorrang.

De cursus wordt evenals de twee afgelopen jaren  gevuld door zes zeer inspirerende schrijvers, zieners en vakdocenten.


                                    de 6 V's zijn:

 VERBINDING VERSCHIL
VERTROUWEN
VREUGDE VERANDERING VERLIEFD


De verschillende sprekers in het komende seizoen zijn:

   8 oktober 2013 in Slot Schagen
  Jan van Koert
   gespreksavond in M18 op 15 oktober 2013
   5 november 2013 in Slot Schagen
   Arnaud de Waij
   gespreksavond in M!8 op12 november 2013
   10 december 2013 in Slot Schagen
    Natasja Frowijn
   geen gespreksavond
   14 januari 2014 in Slot Schagen
   Robert la Boresa
   gespreksavond in M18 op 21 januari 2014
   11 februari 2014 in Slot Schagen
   Jan de Dood
   gespreksavond in M18 op 18 februari 2014
   11 maart 2014 in Slot Schagen
   Marieke de Vrij
   gespreksavond in M18 op 18 maart 2014INFO OVER
KAARTEN BESTELLEN
bij LIES DIK
0224 213738 

REGISTRATIE
Als u geïnformeerd wilt blijven van onze activiteiten kunt u zich registreren. Wij houden u dan van tijd tot tijd op de hoogte van zaken die onze aandacht hebben.
  Registreer u dan hier
Copyright 2011 by OADD Terms Of Use Privacy Statement